Presidentti Martti Ahtisaari: 
Rauhantyö ja sovittelu 

16.11.2011

Ensimmäistä valtakunnallista Ahtisaari-päivää vietettiin keskiviikkona 16.11.2011 Oulun yliopiston Martti Ahtisaari Instituutin järjestämässä juhlatilaisuudessa.

Juhlatilaisuudessa presidentti Martti Ahtisaarta haastatteli yhteiskunnallisista kysymyksistä, rauhantyöstä ja sovittelusta Crisis Management Initiativen (CMI) lehdistöpäällikkö  Elina Lehtinen. Presidentti kävi  myös vilkasta keskustelua yleisön kanssa. 

Keskeisessä roolissa rauhantyön onnistumisen kannalta on koulutus. Presidentti Ahtisaari totesi sen merkityksen yhteiskunnan hyvinvoinnille ja rauhantyölle olevan jopa niin suuri, ettei koulutuksen laiminlyöviä maita voida juurikaan auttaa. Presidentin vakaa kanta on myös, että rauhankysymysten onnistunut ratkaiseminen vaatii talouden toiminnan ymmärrystä. Presidentti tukee voimakkaasti Oulun yliopiston Martti Ahtisaari Instituutin toimintaa ja kauppatieteiden koulutuksen kehittymistä Oulussa. Keskeistä on saada liike-elämään vastuullisia ja eettisiä henkilöitä, jotka kantavat myös yhteiskunnallista vastuuta omassa toiminnassaan.

Kilpailukyvyn ja innovatiivisuuden ylläpitämistä presidentti piti Suomen ja Euroopan kehityksen kannalta olennaisena, sillä muuten "meillä on edessä tupenrapinat". Euroalueen yhtenäisyyden ja tulevaisuuden sekä eräiden tahojen esittämien uhkakuvien suhteen presidentti on edelleen optimistinen ja hän uskoo ratkaisun löytyvän. Presidentti kiitteli tilaisuudessa Oulun seudun alueellista yhteistyötä. Oulun  kaupungin, yliopiston ja elinkeinoelämän välinen yhteistoiminta voisi presidentin mukaan toimia malliesimerkkinä alueellisten kehityskysymysten eteenpäinviennistä. 

Presidentti Martti Ahtisaari kantaa huolta demokratian tilasta nykymaailmassa. Demokratia ja tasa-arvo ovat Ahtisaaren mukaan tehokkaita keinoja köyhyyden vähentämiseksi. Pohjoismailla olisi paljon annettavaa tasavertaisuuden ja demokratian edistämisen suhteen -"tasapuolinen kohtelu on hyväksi kaikille", totesi Ahtisaari. Tähän asti maat ovat presidentin mukaan olleet turhan ujoja ajamaan samanlaista yhteiskuntamallia muualle.

Viime vuosien talousvaikeuksien aikana erityisesti Yhdysvalloissa lisääntynyt eriarvoisuus herättää presidentissä huolta. Muun muassa johdon kohtuuttomiin palkitsemisjärjestelmiin tulisi kiinnittää huomiota: palkitsemisessa täytyy olla jokin tolkku.

Ahtisaari totesi, että Pohjoismaat ovat Suomelle erittäin tärkeä ja luonteva kumppani. Tiivis yhteistyö Pohjolan viiden maan kesken on erityisesti kansainvälisesti tärkeä merkki Suomen kannattamista arvoista. Myös NATO-jäsenyys olisi tässä valossa luonteva vaihtoehto pyrkiä ratkaisemaan ongelmia yhdessä samat demokraattiset arvot jakavien länsimaisten  demokratioiden kanssa. Ei ole syytä juuttua vanhaan, kylmän sodan aikaiseen ajatteluun. 

Valtioiden toiminnan lisäksi yksittäisillä henkilöillä on suuri rooli rauhantyössä ja yhteiskunnallisessa toiminnassa. Sovitteluun ja suvaitsevaisuuteen tulee kasvattaa lapsesta lähtien - tässä koulujen rooli on merkittävä. Ahtisaari kertoikin olevansa vaikuttunut Oulun kouluissa tapaamiensa juuri nimettyjen nuorten sovittelijaoppilaiden ajatuksista. Aktiivisuudella ja sinnikkyydellä voidaan saada aikaan muutoksia, niin kuin tilaisuudessa kuullut esimerkit osoittivat. 

Presidentti Martti Ahtisaari rohkaisee yksilöitä aktiiviseen toimintaan asioiden muuttamiseksi lähtökohdista huolimatta: me itse päätämme, mitä meistä tulee - ei ympäröivä yhteiskunta.

Jatkossa vuosittain järjestettävän Ahtisaari-päivän tavoitteena on lisätä suomalaisen rauhanvälitystyön tunnettuutta korostamalla erityisesti koulutuksen, tiedon ja viestinnän merkitystä. Haastattelussa ja yleisökeskustelussa käsiteltiinkin useita konflikteja, joiden sovittelussa Ahtisaari on ollut mukana.

Oulun yliopiston Saalastinsalissa järjestettyyn Ahtisaari-päivän juhlatilaisuuteen osallistui suuri joukko satunnaisotannalla kutsuttuja Oulun asukkaita, alueen julkishallinnon, liike-elämän sekä koulutussektorin ja mm. kansalaisjärjestöjen ja veteraanijärjestöjen edustajia. 

Ahtisaari-päivän juhlatilaisuudesta laadittiin videokoosteKatso video 

                                                                       ***

Lisää tietoa Ahtisaari-päivästä:

Oulun yliopiston juhlatilaisuuden ohjelma
Crisis Management Initiative CMI
Oulun kaupungin Ahtisaari-päivän tiedote  
Ahtisaari-päivän uutinen Oulun yliopiston sivuilla
Ahtisaari-päivä Facebookissa 
Valtioneuvoston tiedote
Ahtisaari-päivän tiedotusta Ulkoministeriön Facebook-sivuilla        
Ahtisaari-päivän tiedotusta Ulkoministeriön Twitter-tilillä

Ahtisaari-päivät koostuvat useista eri tapahtumista. Ensimmäistä osaa vietettiin 19.4.2011, jolloin Crisis Management Initiative -järjestö (CMI) juhlisti 10-vuotistaivaltaan. Kansainväliseen juhlaseminaariin osallistui rauhantyön vaikuttajia. Seminaariin osallistui puhujana mm. YK:n entinen pääsihteeri Kofi Annan. Ahtisaari-päivien toinen osa koostuu pääasiassa Oulun kaupungissa järjestettävistä tilaisuuksista, kouluvierailuista sekä Oulun yliopiston juhlatilaisuudesta.

Ahtisaari-päivää vietetään myös kouluissa sovinnon päivänä, ja presidentti Martti Ahtisaari palkitsee päivän aikana oululaisista kouluista valittuja sovittelijaoppilaita. Sovittelijaoppilasvalinta on uusi Ahtisaari-päivään liittyvä aloite, josta on tarkoitus tehdä vuosittainen perinne.  


                                                 

 

   

 

      

 

Huippufoorumit 2010-2012:

KONE Oyj:
Globaalin liiketoiminnan haasteet ja menestystekijät 20.3.2012

Presidentti Martti Ahtisaari:
Ahtisaari-päivä 16.11.2011

EU-komissaari Olli Rehn 1.2.2011:
Euroopan talous 2020  

Eduskunnan puhemies Sauli Niinistö 19.9.2010: Euroopan talous 2010-luvulla 

Presidentti Martti Ahtisaari 8.2.2010: 2010-luvun globaalit ongelmat ja haasteet


 

KATSO TÄSTÄ TILAISUUDEN VIDEOKOOSTE

Videossa on aihevalikko, jonka voi avata katselun aikana näpäyttämällä nuolen kuvaa komentopalkissa.